Termín
2. - 4. apríl 2020
Miesto konania
Residence hotel Družba, Jasná
Residence hotel Družba, Jasná
Dôležité termíny
15.11.2019Otvorenie prihlasovacej zóny abstraktov
16.2.2020Posledný termín na elektronické prihlásenie abstraktov originálnych prác
1.3. 2020Oznámenie (e-mailom) o prijatí/neprijatí prihláseného príspevku
1.3.2020Posledný termín na registráciu a prihlásenie ubytovania
15.3.2020Uvedenie definitívneho programu
Hlavné temy
Rokovací jazyk
slovenčina, čeština, angličtina (bez simultánneho prekladu)
Vedecký program
Vedecký program začína vo štvrtok 2. apríla 2020 a končí v sobotu 4. apríla 2020. Súčasťou vedeckého programu XXIV. Slovenského kongresu cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou bude súťaž mladých cievnych chirurgov (do 35 rokov veku; potrebné je vyznačiť v online formulári) a sestier o najlepšiu originálnu prácu.
USG worskhopy
Počas podujatia sa uskutočnia dva USG workshopy - Základy ultrazvukovej diagnostiky a Ultrazvukové vyšetrenie karotíd a arteriálneho systému. Prihlasovanie prebieha cez online formulár pasívnej účasti. Kapacita je obmedzená.
Aktívna účasť
V prípade záujmu prihlásiť Vašu prácu do programu podujatia vyplňte prosím formulár.
Ubytovanie pre účastníkov
Ubytovanie pre účastníkov je rezervované v hoteli RESIDENCE DRUŽBA a priľahlých hoteloch. Podrobnejšie informácie o ubytovaní nájdete tu.
Kongresová diskusná večera
Kongresová diskusná večera sa uskutoční v piatok 3. 4. 2019 v RESIDENCE HOTELI DRUŽBA.
Vystavovanie
Súčasťou kongresu bude aj prezentácia firiem z oblasti zdravotníckej techniky, farmácie a zdravotníckeho zásobovania. Predstavitelia firiem majú možnosť prezentácie počas celého kongresu.
Pozvánka na podujatie
- Pozrite si I. informáciu (.pdf, 5,12 MB)