Aktualizované: 1. apríl 2020

Nový termín konania podujatia je 15. - 17. októbra 2020 na nezmenenom mieste.

Všetko, čo bolo dohodnuté na pôvodný termín kongresu sa presúva v rovnakej podobe na október. Vopred zaplatené poplatky, objednané ubytovanie a strava zostávajú v platnosti pre október 2020.

Všetky prihlásene abstrakty na pôvodný termín, ktorých autori potvrdili do 31.3.2020 svoju aktívnu účast ostávajú v platnosti. Ďalšie abstrakty môžete naďalej pridávať cez abstraktový formulár.

Nový termín
15. - 17. október 2020
Miesto konania
Residence hotel Družba, Jasná
Residence hotel Družba, Jasná
Dôležité termíny
1.4.2020Otvorenie prihlasovacej zóny abstraktov
31.8.2020Posledný termín na elektronické prihlásenie abstraktov originálnych prác
15.9. 2020Oznámenie (e-mailom) o prijatí/neprijatí prihláseného príspevku
15.9.2020Posledný termín na registráciu a prihlásenie ubytovania
1.10.2020Uvedenie definitívneho programu
Hlavné temy
Rokovací jazyk
slovenčina, čeština, angličtina (bez simultánneho prekladu)
Vedecký program
Vedecký program začína vo štvrtok 15. októbra 2020 a končí v sobotu 17. októbra 2020. Súčasťou vedeckého programu XXIV. Slovenského kongresu cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou bude súťaž mladých cievnych chirurgov (do 35 rokov veku; potrebné je vyznačiť v online formulári) a sestier o najlepšiu originálnu prácu.
USG worskhopy
Počas podujatia sa uskutočnia dva USG workshopy - Základy ultrazvukovej diagnostiky a Ultrazvukové vyšetrenie karotíd a arteriálneho systému. Prihlasovanie prebieha cez online formulár pasívnej účasti. Kapacita je obmedzená.
Aktívna účasť
V prípade záujmu prihlásiť Vašu prácu do programu podujatia vyplňte prosím formulár.

Registrácia prostredníctvom prihlasovacieho formulára v abstraktovej zóne je opäť spustená. Neplatí to pre tých, ktorí svoju aktívnú účasť potvrdili do 31.3.2020. Primárne budú akceptované prednášky tých autorov, ktorí boli prihlásení na aprílový termín kongresu.
Ubytovanie pre účastníkov
Ubytovanie pre účastníkov je rezervované v hoteli RESIDENCE DRUŽBA a priľahlých hoteloch. Podrobnejšie informácie o ubytovaní nájdete tu.
Kongresová diskusná večera
Kongresová diskusná večera sa uskutoční v piatok 16. 10. 2020 v RESIDENCE HOTELI DRUŽBA. Viac informácií nájdete tu.
Vystavovanie
Súčasťou kongresu bude aj prezentácia firiem z oblasti zdravotníckej techniky, farmácie a zdravotníckeho zásobovania. Predstavitelia firiem majú možnosť prezentácie počas celého kongresu.
Pozvánka na podujatie
- Pozrite si I. informáciu (.pdf, 5,12 MB)