Účastnícky poplatok

Registrácia a platba do 29.2.2020
Lekár - člen SSCCH SLS 70,- EUR
Lekár - nečlen SSCCH SLS 100,- EUR
Lekár do 35 rokov 30,- EUR
Sestra – člen SKSaPA 15,- EUR
Sestra – nečlen SKSaPA 22,- EUR
Registrácia a platba od 1. 3. 2020
Lekár - člen SSCCH SLS 90,- EUR
Lekár - nečlen SSCCH SLS 120,- EUR
Lekár do 35 rokov 40,- EUR
Sestra – člen SKSaPA 25,- EUR
Sestra – nečlen SKSaPA 36,- EUR
* Ceny sú uvedené s DPH
Účastnícky poplatok je nevratný
Spôsob platby
1. Online platba kartou
hneď po odoslaní prihlášky budete presmerovaný na zabezpečenú platobnú bránu VÚB eCard, kde uhradíte poplatok online svojou platobnou kartou.

2. Bankovým prevodom alebo na mieste pri registrácii
IBAN SK86 1100 0000 0029 4602 8927
SWIFT TATRSKBX
Variabilný symbol 02042020
Špecifický symbol číslo v komore
Správa pre príjemcu meno a priezvisko účastníka

* Výška poplatku je odvodená od termínu úhrady, nie od termínu, kedy ste uskutočnili registráciu prostredníctvom prihlasovacieho formulára. V prípade platby na mieste je výška poplatku rovnaká ako poplatky uhradené po 1.3 2020 podľa cenníka.

V prípade záujmu o vystavenie faktúry kontaktujte prosím Ing. Gálisovú z FARMI-PROFI na adresu galisova@farmi-profi.sk (do správy prosím uveďte uhradenú sumu a všetky povinné fakturačné údaje). Túto žiadosť je potrebné poslať najneskôr do 3 pracovných dní po uskutočnení platby.
Prihlasovací formulár
Vyplňte prosím všetky povinné údaje vo formulári.
Osobné údaje
Údaje o pracovisku
Typ poplatku


Workshop
1. Základy ultrazvukovej diagnostiky
2. apríl 2020 (Štvrtok), 8:00 – 12:00
Poplatok: 20,- EUR
Voľné miesta: 19

2. Ultrazvukové vyšetrenie karotíd a arteriálneho systému
3. apríl 2020 (Piatok), 8:00 – 12:00
Poplatok: 20,- EUR
Voľné miesta: 19
Spôsob platby

Platobné údaje k bankovému prevodu vám doručíme ihneď po odoslaní prihlášky.
Ihneď po odoslaní prihlášky budete presmerovaný na zabezpečenú platobnú bránu VÚB eCard, kde uhradíte poplatok online svojou platobnou kartou.

ODOSLAŤ PRIHLÁŠKU


Odoslaním tejto prihlášky udeľujete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov výlučne na organizačné účely súvisiace s XXIV. Slovenský kongres cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou.